Podaj pozycję

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Dyrektor w Otwock"

Otrzymuj informacje statystyczne pocztą

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Dyrektor w Otwock"

7 500 zł Średnia miesięczna pensja

Średni poziom płac w ciągu ostatnich 12 miesięcy: "Dyrektor w Otwock"

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020
Wykres słupkowy pokazuje zmiany w poziomie przeciętnego wynagrodzenia zawodu Dyrektor w Otwock.

Podobne wolnych miejsc pracy ocenił przez poziom wynagrodzenia w Otwock

Waluty: PLN
Wykres słupkowy porównuje średnią pensję dla zapytania „Dyrektor” ze średnią pensją w centrach administracyjnych z ostatniego miesiąca.

Polecane oferty pracy

Kierownik Stolarni
HRpea, Otwock, Mazowieckie
HRpea Skuteczna Rekrutacja zajmuje się rekrutacją najlepszych Kandydatów dla sprawdzonych Pracodawców. Biorąc udział w naszej rekrutacji możesz liczyć na merytoryczne doradztwo i wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym.Stanowisko – Kierownik StolarniLokalizacja - Powiat OtwockiZAKRES OBOWIĄZKÓW:• planowanie i organizacja pracy działu• nadzór pracy podległych pracowników• wyznaczanie norm pracy i ich weryfikacjaNASZE OCZEKIWANIA:• doświadczenie w pracy na stolarni przy produkcji mebli• doświadczenie w zarządzaniu pracownikami• samodyscyplina, orientacja na celOFERUJEMY:• rozwojową, samodzielną pracę w rozwojowym zakładzie stolarskim• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę• atrakcyjne wynagrodzenie • pracę w przyjaznej, partnerskiej atmosferzeDrogi Kandydacie, jeśli zdecydujesz się aplikować na tą ofertę - cieszymy się będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe celem właściwego świadczenia naszych usług. W przesłanym Cv prosimy o dodanie zgody:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRpea z siedzibą we Wrocławiu, ul Robotnicza 42 a, 53-608 w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest HRpea z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608. Wpis do rejestru nr 24597.Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod{}hrpea.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych).Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Jak długo będziemy przechowywać otrzymane dane: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby prowadzące rekrutację i kadra decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Specjalista/-ka ds. Personalnych
, Mazowieckie, Otwock
Castorama OtwockTwoja Rola:koordynacja i realizacja działań związanych z prowadzeniem spraw i dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników sklepuudział w pracach Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychprace administracyjne związane z funkcjonowaniem sekretariatu sklepuwsparcie asystenckie Dyrektora Sklepuwsparcie procesu rekrutacji i szkoleń w sklepiearchiwizacja dokumentówOczekujemy:doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracyznajomości prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz tematyki kadrowo-płacowejbardzo dobrej organizacji pracy własnej, terminowościzdolności organizacyjnychkomunikatywnościzaangażowaniasumienności i dokładnościbardzo dobrej znajomości pakietu MS OfficeZastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.Oferujemy:wspaniałą atmosferę pracypierwszą umowę o pracę na 12 miesięcy, bez okresu próbnegokonkurencyjne wynagrodzeniegwarantowane premie roczneszereg szkoleń i rozwój Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD[at]castorama.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji i zamieszczenie przez Panią/Pana dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych większego zakresu danych osobowych niż wymagany przez przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w każdej chwili.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
Kierownik Obiektu
, Mazowieckie, Otwock
Castorama OtwockTwoja rola:zapewnienie, zgodnie z procedurami, ochrony osób i mieniaoraz bezpieczeństwa sklepuzarządzanie ekipą ochrony oraz ekipą sprzątającąkoordynacja prac związanych z bieżącą konserwacją, utrzymaniem we właściwym stanie technicznym maszyn, urządzeń i innych elementów wyposażenia sklepu oraz samego obiektuOczekujemy:zaangażowaniaumiejętności zarządzania i motywowania podległego zespołudoświadczenia na podobnym stanowisku pracyznajomości zasad ochrony osób i mienia w obiektach wielkopowierzchniowychpraktycznej znajomości eksploatacji, serwisowania i utrzymania maszyn, urządzeń i instalacji technicznychdobrej znajomości pakietu MS OfficeOferujemy:wspaniałą atmosferę pracypierwszą umowę o pracę na 12 miesięcy, bez okresu próbnegokonkurencyjne wynagrodzeniegwarantowane premie rocznedodatek za pracę w niedzielęszereg szkoleń i rozwój Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD[at]castorama.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji i zamieszczenie przez Panią/Pana dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych większego zakresu danych osobowych niż wymagany przez przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w każdej chwili.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.