Używamy plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika, analizować ruch i wyświetlać odpowiednie reklamy.
Więcej Akceptuję
Podaj pozycję

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Pracownik Biurowy w Pabianice"

Otrzymuj informacje statystyczne pocztą

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Pracownik Biurowy w Pabianice"

2 045 zł Średnia miesięczna pensja

Średni poziom płac w ciągu ostatnich 12 miesięcy: "Pracownik Biurowy w Pabianice"

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020
Wykres słupkowy pokazuje zmiany w poziomie przeciętnego wynagrodzenia zawodu Pracownik Biurowy w Pabianice.

Porównanie średniej pensji dla zapytania „Pracownik Biurowy” w Pabianice z głównymi miastami kraju

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020
Wykres słupkowy porównuje średnią pensję dla zapytania „Pracownik Biurowy” ze średnią pensją w centrach administracyjnych z ostatniego miesiąca.

Podobne wolnych miejsc pracy ocenił przez poziom wynagrodzenia w Pabianice

Waluty: PLN
Wśród podobnych zawodach Pabianice jest uważany za najlepiej opłacaną Sekretarz. Według naszej stronie internetowej, średnia pensja wynosi 3800 zł. Na drugim miejscu - Pracownik Biurowy W Dziale Logistyki z pensją 2500 zł, a trzeci - Pracownik Biurowy W Dziale Obsługi Klienta z pensją 2500 zł.

Polecane oferty pracy

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej
Complex, Pabianice, Łódzkie
Agencja Ochrony Complex zatrudni Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej do pracy na obiekcie biurowym użyteczności publicznej w Pabianicach. (Tylko dniówki i tylko dni robocze)Warunkiem bezwzględnym jest posiadanie uprawnień Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Miłe widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Możliwość cześć etatu na ,,doróbki"
Zastępca Koordynatora magazynu
ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O., Pabianice, łódzkie
Zastępca Koordynatora magazynuMiejsce pracy: PabianiceTwój zakres obowiązkówOrganizacja i zapewnienie sprawnego obiegu produktów farmaceutycznych pomiędzy magazynami Importera oraz Hurtowni Farmaceutycznej,Organizacja przyjęć i wydań z magazynu hurtowni farmaceutycznej i magazynu importera,Planowanie oraz nadzór nad operacjami magazynowymi,Przestrzeganie zasad GDP/GMP oraz wewnętrznych zapisów jakościowychZapewnienie i monitorowanie zachowania właściwych warunków magazynowania materiałów i produktów,Nadzór nad systemem magazynowym ERP,Kontakty z pracownikami innych działów firmy, w szczególności logistyką, magazynami w innych lokalizacjach, zakupami oraz z dostawcami usług,Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej, opracowywanie procedur i instrukcji,Zarządzanie podległym zespołem,Współudział w realizacji celów Zespołu magazynowego.Nasze wymaganiaMin. 2 lata doświadczenia w pracy w firmie farmaceutycznej na podobnym stanowisku,Wykształcenie wyższe (kierunki logistyczne i pokrewne będą dodatkowym atutem),Znajomość systemów zarządzania operacjami magazynowymi typu WMS (znajomość SAP mile widziana),Dobra znajomość języka angielskiego,Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),Wysokie zdolności organizacyjne oraz zaangażowanie.To oferujemyMiędzynarodowe, dynamiczne środowisko pracy,Możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu w ramach struktury firmy,Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,Odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy.ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.Accord Healthcare to wielokrotnie nagradzana generyczna i biopodobna firma farmaceutyczna, której celem jest odmienne myślenie, aby więcej pacjentów na całym świecie miało dostęp do niezbędnych i niedrogich leków, których potrzebują. Accord Healthcare jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnych firm farmaceutycznych na świecie i ma jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży, marketingu i dystrybucji w Europie. Ponadto, prowadząc działalność w ponad 85 krajach na całym świecie i ogólnoeuropejski zasięg ponad 45 krajów, Accord Healthcare opracowuje, produkuje i dystrybuuje niedrogie leki oraz ma jeden z najbardziej aktywnych programów wprowadzania produktów na rynek w europejskim sektorze farmaceutycznym.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w j. polskim i j. angielskim za pomocą przycisku Aplikuj.Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Klauzuala informacyjna dla kandydata.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Accord Healthcare Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7; 02-677 Warszawa (dalej jako „Accord” lub „Administrator”).2.Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska.3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:a)w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Accord (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); b)w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, niewymagane przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);c)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Accord (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).4.Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom usług zewnętrznych, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom rekrutacyjnym. Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad – 380 054, Indie) i innym członkom naszej Grupy do celów sprawozdawczości wewnętrznej, zgodności i zapewnienia usług w zakresie zapewniania jakości wewnątrz grupy, a także do innych szczegółowo określonych celów w naszej Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach. Więcej informacji na ten temat oraz informacji o członkach Grupy znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://www.accord-healthcare.com/pl/ w zakładce „Polityka Prywatności”.5.Niektórzy członkowie Grupy Accord i zewnętrzni dostawcy usług są zlokalizowani w krajach, w których przepisy prawa (według Komisji Europejskiej) nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w krajach EOG, na przykład Intas Pharmaceuticals Ltd. oraz Lambda Therapeutics Research, Ltd. Administrator oraz członkowie Grupy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie transfery są zazwyczaj wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami i/lub stronami trzecimi w celu zapewnienia, że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz inne środki ochrony danych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub określonych metod ochrony, należy skontaktować się z [email protected] 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Accord, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.7.Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Accord prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.8.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody prawo do przenoszenia danych osobowych.9.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.10.Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Accord prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.11.W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu pracy, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałym zakresie, w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podanie danych jest dobrowolne.
Specjalista ds. obsługi klienta - Customer Service Specialist
ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O., Pabianice, łódzkie
Specjalista ds. obsługi klienta - Customer Service SpecialistMiejsce pracy: PabianiceTwój zakres obowiązkówRejestracja i realizacja zamówień klientów rynku polskiego i zagranicznego zgodnie z obowiązującymi procedurami,Wystawianie dokumentów sprzedażowych (faktury sprzedażowe i faktury korygujące),Kontrolowanie obiegu dokumentów, sprawdzanie ich poprawności, współpraca z magazynem,Stała współpraca z działami sprzedażowymi oraz pozostałymi działami firmy,Budowanie dobrych i długotrwałych relacji z klientami oraz dbanie o wysoką jakość obsługi,Raportowanie, rejestrowanie reklamacji,Monitoring przesyłek, kontakt z firmami przewozowymi.Nasze wymaganiaWykształcenie wyższe,Doświadczenie na podobnym stanowisku, preferowana branża farmaceutyczna lub medyczna,Znajomości procesów logistycznych w hurtowni farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem,Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i samodzielność, skrupulatność,Komunikatywność i otwartość,Rzetelność, pracowitość oraz entuzjazm w działaniu,Znajomość pakietu MS Office,Odporność na stres,Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.To oferujemyDoskonałe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń (min. karta sportowa Multisport, MultiBilet, PPE, prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe, bony świąteczne i okolicznościowe, dofinansowanie do wakacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.Accord Healthcare to wielokrotnie nagradzana generyczna i biopodobna firma farmaceutyczna, której celem jest odmienne myślenie, aby więcej pacjentów na całym świecie miało dostęp do niezbędnych i niedrogich leków, których potrzebują. Accord Healthcare jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnych firm farmaceutycznych na świecie i ma jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży, marketingu i dystrybucji w Europie. Ponadto, prowadząc działalność w ponad 85 krajach na całym świecie i ogólnoeuropejski zasięg ponad 45 krajów, Accord Healthcare opracowuje, produkuje i dystrybuuje niedrogie leki oraz ma jeden z najbardziej aktywnych programów wprowadzania produktów na rynek w europejskim sektorze farmaceutycznym.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w j. polskim i j. angielskim za pomocą przycisku Aplikuj.Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Klauzuala informacyjna dla kandydata.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Accord Healthcare Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7; 02-677 Warszawa (dalej jako „Accord” lub „Administrator”).2.Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected]healthcare.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska.3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:a)w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Accord (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); b)w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, niewymagane przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);c)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Accord (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).4.Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom usług zewnętrznych, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom rekrutacyjnym. Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad – 380 054, Indie) i innym członkom naszej Grupy do celów sprawozdawczości wewnętrznej, zgodności i zapewnienia usług w zakresie zapewniania jakości wewnątrz grupy, a także do innych szczegółowo określonych celów w naszej Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach. Więcej informacji na ten temat oraz informacji o członkach Grupy znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://www.accord-healthcare.com/pl/ w zakładce „Polityka Prywatności”.5.Niektórzy członkowie Grupy Accord i zewnętrzni dostawcy usług są zlokalizowani w krajach, w których przepisy prawa (według Komisji Europejskiej) nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w krajach EOG, na przykład Intas Pharmaceuticals Ltd. oraz Lambda Therapeutics Research, Ltd. Administrator oraz członkowie Grupy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie transfery są zazwyczaj wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami i/lub stronami trzecimi w celu zapewnienia, że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz inne środki ochrony danych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub określonych metod ochrony, należy skontaktować się z [email protected] 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Accord, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.7.Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Accord prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.8.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody prawo do przenoszenia danych osobowych.9.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.10.Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Accord prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.11.W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu pracy, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałym zakresie, w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podanie danych jest dobrowolne.
Specjalista ds. obsługi klienta zewnętrznego z j. angielskim - Pabianice
Adecco Poland Sp. z o.o., Pabianice, łódzkie
Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji The Adecco Group - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2020 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło blisko 52 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta - międzynarodowej firmy z branży produkcyjnej - szukamy doświadczonych specjalistów na stanowisko:Specjalista ds. obsługi klienta zewnętrznego ze znajomością języka angielskiegoMiejsce pracy: PabianiceNr ref.: DS/11/2021/LDZ/OK Miejsce pracy - PabianiceZakres obowiązków:Obsługa zamówień (m.in. sprawdzanie dostępności, tworzenie dostawy, śledzenie wysyłki)Utrzymywanie bliskich relacji z Klientami, pozostawanie z nim w stałym kontakcie poprzez zrozumienie potrzeb, koordynowanie zamówienia, wyjaśnianie dostępności, dostawyBardzo bliska współpraca z działem sprzedaży i działami wsparciaZarządzanie zapasami, zarządzanie danymiUdział w rozwiązywaniu problemów z innymi zespołami i ciągłe doskonalenie procesuOd Kandydata oczekujemy:Posiadania wykształcenia wyższegoBiegłej znajomości języka angielskiego - warunek koniecznyDoświadczenia w obsłudze Klienta zewnętrznego - warunek koniecznyUmiejętności interpersonalnych takich jak orientacja na Klienta, rozwiązywanie problemów, ciągłe doskonalenie, zaangażowanieZnajomości Pakietu Office (Excel)Znajomości SAP SD- będzie dodatkowym atutemUmiejętności pracy pod presją czasuW zamian oferujemy:Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawieranej bezpośrednio z Naszym KlientemDoskonałe możliwości rozwoju zawodowegoAtrakcyjne wynagrodzenieElastyczny czas pracySzeroki pakiet benefitów i świadczeńOsoby zainteresowane prosimy o załączenie aplikacji Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Specjalista ds. obsługi klienta z językiem niemieckim
ABM JĘDRASZEK, Pabianice, łódzkie
Specjalista ds. obsługi klienta z językiem niemieckimMiejsce pracy: PabianiceTwój zakres obowiązkówPrzygotowywanie wycen dla klientów ofert niemieckojęzycznychSzybkie reagowanie na zapytania klientów.Przygotowywanie zestawień na potrzeby przełożonego.Tłumaczenia na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski zapytań ofertowych oraz innych dokumentów i korespondencji.Współpraca z innymi działami firmy.Nasze wymaganiaWarunek konieczny – znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikacjęPraktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,Wysoka orientacja na potrzeby Klienta oraz wyznaczone cele,Łatwość w nawiązywaniu dobrych relacji interpersonalnych,Zdolność do efektywnej realizacji zadań pod presją czasu,Umiejętność analitycznego myślenia,Umiejętność pracy w zespole,Odporność na stresTo oferujemyAtrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętnościStabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracęSzkolenia produktowe oraz dotyczące programów do ofertowaniaPracę w bardzo miłej i przyjaznej atmosferzeBenefitydofinansowanie zajęć sportowychprywatna opieka medycznaABM JĘDRASZEKJesteśmy firmą produkcyjną, realizującą sprzedaż na rynek polski jak i rynki zagraniczne. Naszym klientom, odbiorcom profesjonalnym, oferujemy sprzedaż i dostawę stolarki otworowej PCV i aluminium.Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ABM JĘDRASZEK Spółka Jawna z siedzibą w: Piłsudskiego 3H, 95-200 Pabianice (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]ędziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia.Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
Pracownik biurowy bez kwalifikacji - Praca zdalna
Cyber Center Sp.z.o.o., Pabianice, łódzkie
Firma Cyber Center Sp.z.o.o zatrudni osoby na stanowisko pracownika biurowego.Nie wymagamy kwalifikacji z podobnych stanowisk. Zatrudnienie oparte o umowę-zlecenie. Praca stała lub dodatkowa.Atrakcyjne zarobki nawet do 4500zł netto miesięcznie, uwarunkowane nakładem pracy i poświęconym czasem.Łatwe czynności wykonywane zdalnie na komputerze, przy wprowadzaniu i wysyłaniu danych, oraz raportowanie błędów.Możliwość rozwoju, i zdobycia nowego doświadczenia w szybko rozwijającej się branży cyberbezpieczeństwa i cyfrowych finansów.Oferujemy pełne przeszkolenie z zakresu wykonywanych obowiązków, oraz bieżącą opieką trenera.Wymagana ukończone 18 lat, dobra samoorganizacja czasu i przydzielonych zadań, dokładność, sumieność, znajomość obsługi komputera, oraz płynne poruszanie się w internecie.Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą portalu.Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Odpowiemy wybranym kandydatom.
Pracownik biurowy z językiem angielskim w Łodzi! - Pabianice
Agencja Zatrudnienia KS Service, Pabianice, lódzkie
Agencja Zatrudnienia KS Service S.A. - numer certyfikatu KRAZ 23286 - wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii. Nasz zespół z pasją podejmuje wyzwania w poszukiwaniu pracowników z różnorodnych branż na stanowiska niższego, średniego oraz wyższego szczebla.Wspieramy nie tylko firmy w pozyskaniu najlepszych specjalistów, ale także przeprowadzamy naszych Kandydatów przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego od złożenia aplikacji po ostateczną decyzję potencjalnego Pracodawcy.Obecnie dla Naszego Klienta poszukujemy kandydata na stanowisko:Pracownik biurowyLokalizacja: Łódź, Transmisyjna Rozwijaj się z nami!Zdobywaj cenne doświadczenie! Ta oferta jest dla Ciebie jeśli posiadasz: komunikatywną znajomość języka angielskiego! doświadczenie na podobnym stanowisku - mile widziane Twoje zadania to tylko: kontakt z klientami obsługa biura Oferujemy: cenne doświadczenie w międzynarodowej firmie wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto/msc umowa o pracę - nie martw się o swoje prawa, dopilnujemy wszelkich formalności, abyś mógł czuć się bezpiecznie! jedna zmiana! Aplikuj już dzisiaj!W razie pytań zadzwoń: 506 561 604Benefity:Elastyczne godziny pracyŚwietna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaUmowa o pracęRozwój
Pracownik biurowy z językiem angielskim w Łodzi - Pabianice
Agencja Zatrudnienia KS Service, Pabianice
Agencja Zatrudnienia KS Service S.A. - numer certyfikatu KRAZ 23286 - wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii. Nasz zespół z pasją podejmuje wyzwania w poszukiwaniu pracowników z różnorodnych branż na stanowiska niższego, średniego oraz wyższego szczebla.Wspieramy nie tylko firmy w pozyskaniu najlepszych specjalistów, ale także przeprowadzamy naszych Kandydatów przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego od złożenia aplikacji po ostateczną decyzję potencjalnego Pracodawcy.Obecnie dla Naszego Klienta poszukujemy kandydata na stanowisko:Pracownik biurowyLokalizacja: Łódź, Transmisyjna Rozwijaj się z nami!Zdobywaj cenne doświadczenie! Ta oferta jest dla Ciebie jeśli posiadasz: komunikatywną znajomość języka angielskiego! doświadczenie na podobnym stanowisku - mile widziane Twoje zadania to tylko: kontakt z klientami obsługa biura Oferujemy: cenne doświadczenie w międzynarodowej firmie wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto/msc umowa o pracę - nie martw się o swoje prawa, dopilnujemy wszelkich formalności, abyś mógł czuć się bezpiecznie! jedna zmiana! Aplikuj już dzisiaj!W razie pytań zadzwoń: 506 561 604Benefity:Elastyczne godziny pracyŚwietna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaUmowa o pracęRozwój
Pracownik biurowy na komputerze bez doświadczenia
Cyber Center Sp.z.o.o., Pabianice, łódzkie
Zatrudnimy osoby na stanowisko pracownika biurowego.Nie wymagamy kwalifikacji z podobnych stanowisk. Zatrudnienie oparte o umowę-zlecenie. Praca stała lub dodatkowa.Atrakcyjne zarobki nawet do 4500zł netto miesięcznie, uwarunkowane nakładem pracy i poświęconym czasem.Łatwe czynności wykonywane zdalnie na komputerze, przy wprowadzaniu i wysyłaniu danych, oraz raportowanie błędów.Możliwość rozwoju, i zdobycia nowego doświadczenia w szybko rozwijającej się branży cyberbezpieczeństwa i cyfrowych finansów.Oferujemy pełne przeszkolenie z zakresu wykonywanych obowiązków, oraz bieżącą opieką trenera.Wymagana ukończone 18 lat, dobra samoorganizacja czasu i przydzielonych zadań, dokładność, sumieność, znajomość obsługi komputera, oraz płynne poruszanie się w internecie.Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pomocą portalu.Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Odpowiemy wybranym kandydatom.
Asystent/ka ds. obsługi klienta - rozwijaj swoje umiejętności - Pabianice
Agencja Zatrudnienia KS Service, Pabianice
Agencja Zatrudnienia KS Service S.A. - numer certyfikatu KRAZ 23286 - wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii. Nasz zespół z pasją podejmuje wyzwania w poszukiwaniu pracowników z różnorodnych branż na stanowiska niższego, średniego oraz wyższego szczebla.Wspieramy nie tylko firmy w pozyskaniu najlepszych specjalistów, ale także przeprowadzamy naszych Kandydatów przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego od złożenia aplikacji po ostateczną decyzję potencjalnego Pracodawcy.Asystent/ka ds. obsługi klientalokalizacja: Łódź Zadania na tym stanowisku to: wysyłanie zamówień do firm przewozowych kontrola realizacji zamówień oraz ich weryfikacja pod wględem niezgodności, np. uszkodzenia wystawianie faktur sporządzenie dziennego raportu sprzedażowego obsługa komputera (głównie programu Excel) Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę długotrwałą współpracę stałe godziny pracy mozliwość otrzymania comiesięcznej premii! możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego możliwość otrzymania pożyczki na preferencyjnych warunkach! karta Multisport, paczki oraz bony świąteczne! Wymagamy jedynie: doświadczenia w pracy biurowej, w obsłudze klienta oraz w wystawianiu faktur bardzo dobra znajomość programu Excel - warunek konieczny! Aplikuj już dzisiaj!Skontaktuj się z nami pod nr: 506 561 604Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaUmowa o pracęMiędzynarodowa FirmaRozwój