Filtry

Regulamin i polityka prywatności

Warunki korzystania z serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Pl.trud.com (dalej Spółka) świadczy usługi non-profit korzystania z witryny https://pl.trud.com/site/index.html (dalej Serwis) zgodnie z niniejszymi Warunkami. Inne wykorzystanie w celach komercyjnych - na przykład do zarządzania promocyjnych przez spółkę, jest regulowana specjalnymi warunkami, które wyznaczonym w oddzielnej umowie lub kontrakcie.

1.2. Korzystanie z informacji, materiałów, i wszelkie działania w Serwisie oznacza, że ​​przeczytałem Regulamin i zgadzam się z nimi. W przeciwnym razie, nie ma prawa do korzystania z tych usług. Ponadto, jeżeli ustawodawstwo państwa, w którym korzystają z usług lub które są rezydentami, zabrania korzystania z usług transmisji danych, nie może korzystać z Usług wymienione witryny.

1.3. Pl.trud.com ma prawo do zmiany regulaminu bez uprzedzenia ó w nowej wersji lub aktualizacji danych Warunków będą mieć stały adres https://pl.trud.com/site/page/view/termsofuse.html Kontynuując korzystanie z Witryny po zmianach Warunków, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na akceptację aktualnych Warunków.

1.4. Osobista rejestracja Kandydata potwierdza zgodę Kandydata na otrzymanie regularnych mailingów o treści informacyjnej i reklamowej.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

2.1 Informacje zawarte na stronie nie ma żadnej gwarancji autentyczności i firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

2.2. Gwarancja Spółki nie ma zastosowania do:

 • Sprawne działanie Serwisu;
 • bezbłędne funkcjonowanie Serwisu;
 • odpowiednie informacje o celu rozmowy na Stronie

2.3. Odpowiedzialność za treść (content) do użytku publicznego, czy to tekst, obraz, dźwięk i wideo spoczywa na osobie, która go stworzyła.

2.4. Linki do innych zasobów, które nie są w posiadaniu Spółki, mogą zostać opublikowane na łamach Serwisu oraz ich dostępność, działania i konserwacji, jak również ewentualnych konsekwencji vozniknuvshie powodu korzystania z treści informacji z tych stron internetowych, firma nie ponosi odpowiedzialności.

2.5.Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia któregokolwiek z treści publikowanych na tej stronie, a Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności za dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

2.6.Charakter usług oferowanych przez Spółkę, zmiany sporadycznie, a Spółka zastrzega sobie prawo do powiadamiania z wyprzedzeniem o zmianach.

2.7. Pl.trud.com ma prawo do odmowy lub zaprzestać świadczenia Usług bez uprzedniego powiadomienia.

3. OGRANICZENIA

3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie:

 • informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości, a także charakter wątpliwej lub niejednoznaczne i zaszkodzić reputacji witryny, firmy partnerów.
 • informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości, a także charakter wątpliwej lub niejednoznaczne i zaszkodzić reputacji witryny, firmy partnerów.
 • informacji w imieniu innych osób lub organizacji bez niezbędnych kwalifikujących opcji.
 • zastrzeżone informacje, znaki towarowe, patenty i inne właścicieli treści i po zabezpieczyć odpowiednie uprawnienia.
 • treści naruszające prawo obowiązujące w kraju, w którym korzystają z usług lub na stronie, która jest rezydentem.

3.2. Zgadzając się na niniejsze Warunki, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą prowadzić do:

 • Pojawienie się złożoność urządzeń Spółki;
 • trudności w pracy z usług innych użytkowników Strony;
 • uszkodzenia sprzętu i danych Spółki.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest podać dokładne dane osobowe w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w tym wiadomości e-mail należy określić działania.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. O polityce prywatności Pl.trud.com można dowiedzieć się na strona. Ten rozdział opisuje warunki przechowywania i korzystania z udostępnionych przez Firmę.

4.2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że również zgadzam się z polityką prywatności Spółki.

4.2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że również zgadzam się z polityką prywatności Spółki.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Powyższe warunki nie są ustalone pomiędzy Spółką i przez Ciebie jakiejkolwiek relacji agencji lub stosunki na wspólne działania i tak dalej, nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.

5.2.Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie lub innych osób trzecich z tytułu naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków - jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki tych zaburzeń.

Skontaktuj się z nami