Podaj pozycję

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Technik Elektromechanik Magazynowy w Polsce"

Otrzymuj informacje statystyczne pocztą

Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Technik Elektromechanik Magazynowy w Polsce"

3 000 zł Średnia miesięczna pensja

Średni poziom płac w ciągu ostatnich 12 miesięcy: "Technik Elektromechanik Magazynowy w Polsce"

Waluty: PLN USD Rok: 2021
Wykres słupkowy pokazuje zmiany w poziomie przeciętnego wynagrodzenia zawodu Technik Elektromechanik Magazynowy w Polsce.

Podział miejsc pracy "Technik Elektromechanik Magazynowy" na obszarach Polsce

Waluty: PLN
Jak widać na wykresie, w Polsce największą ilość wakatów zawodu Technik Elektromechanik Magazynowy otwarcie w Małopolskie. Na drugim miejscu - Łódzkie, a na trzecim - Pomorskie.

Найдите подходящую статистику

Pokaż więcej

Polecane oferty pracy

Specjalista
,
Wymagania:Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze pracy w zaopatrzeniu umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisówumiejętność określania priorytetówsamodzielność, kreatywność, systematyczność, komunikatywnośćumiejętność negocjacji, asertywność, umiejętność samokształceniawysoki stopień kultury osobistej, odporność na stres, umiejętność pracy w zespoleobsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego i programu magazynowego, znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawa Zamówień PublicznychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkoweprzeszkolenie z zakresu przepisów BHPznajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowościogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno-prawnychogólna wiedza z zakresu chemii, mikrobilogii, farmacjiogólna wiedza techniczna z zakresu elektrotechniki, elektromechanikiObowiązki:Warunki pracy- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - częste wykonywanie zadań pod presją czasu Zakres zadańkoordynowanie, planowanie i organizowanie działań mających na celu realizację zaopatrzenia komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego, komórek terenowych BSWP oraz CBŚP w sprzęt techniki policyjnejkoordynacja działań mająca na celu wszczęcie procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz samodzielne sporządzanie projektu umów na wykonanie usług w zakresie przeglądów, legalizacji, wzorcowania i napraw sprzętu techniki policyjnejkoordynacja i nadzór nad realizacją zawartych umów na dostawę sprzętu i materiałów oraz dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym celem potwierdzenia zgodności z zapisem w umowie i zabezpieczeniem interesu służbowego KWPsamodzielne sporządzanie rocznego projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie sprzętu techniki policyjnejprowadzenie ewidencji głównej ilościowej środków trwałych oraz wartościowo-ilościowej pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w zakresie sprzętu techniki policyjnej Nr. ref.: 82052
Technik elektromechanik
Medicor-Pol. Zakład Techniki Medycznej, Łódź, Łódzkie
Medicor-Pol od 30 lat zajmuje się sprzedażą i serwisem sprzętu medycznego.Zatrudnie technika elektromechanikaZakres obowiązków:Opis stanowiska :• wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń medycznych• wykonywanie napraw• prowadzenie dokumentacji serwisowej, dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji• regularne raportowanie bieżącej pracy• bezpośredni kontakt z klientem i utrzymywanie pozytywnych relacjiWymagania:Wymagania:• wykształcenie średnie• prawo jazdy kat.B• dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych i pracy w terenie• samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań• podstawowa znajomość elektroniki, mechaniki i pneumatyki• doświadczenie w naprawie i konserwacji urządzeń mechanicznych i elektronicznych• umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, analizy przyczyn i skutków uszkodzeń• zdolności manualne • znajomość programów MS Office • mile widziana znajomość j. angielskiegoOferujemy:Oferujemy:• szkolenia• pracę w stabilnej, działającej od wielu lat firmie,• samochody do wykonywania czynności służbowych, komputery i odpowiednie narzędzia pracy, telefon służbowy• umowę o pracę ,• miłą i przyjazną atmosferę w pracy.