Podaj pozycję

Przegląd statystyk rynku pracy w Wieliczka

Otrzymuj informacje statystyczne pocztą

Przegląd statystyk rynku pracy w Wieliczka

3 268 zł Średnia miesięczna pensja

Średni poziom płac w Wieliczka w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020 2019
Wykres słupkowy pokazuje zmianę poziomu przeciętnych wynagrodzeń w Wieliczka.

10 popularnych branż pod względem liczby ofert pracy w Wieliczka

Waluty: PLN
W Wieliczka najbardziej poszukiwani specjaliści branży Prawo. Według statystyk naszego serwisu, liczba wolnych miejsc pracy w tej branży wynosi 26.8% ogólnej liczby ofert w Wieliczka

Ranking branż pod względem płac w Wieliczka

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020 2019
Najlepiej zarabiających w branży jest Wieliczka IT / Telekomunikacja.Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle jest 10000 zł.

Firmy ocena wg liczby wolnych miejsc w Wieliczka

Waluty: PLN
Największym pracodawcą w Wieliczka po ilości ofert jest GI Group. Według statystyk naszego serwisu, w firmie GI Group otwarcie 4 ofert pracy.

Oszacowanie od poszukiwanych zawodów w Wieliczka 2021 roku

Waluty: PLN
Magazynier Zaopatrzeniowiec jest najpopularniejszym zawodem Wieliczka. Według danych z naszego Serwisu, liczba wakatów jest 7.Przeciętne wynagrodzenie zawodu Magazynier Zaopatrzeniowiec jest 3121 zł

Polecane oferty pracy

WIELICZKA - Magister Farmacji
Praca.farmacja.pl, Wieliczka, malopolskie
Apteka Słoneczna w WIELICZCE zatrudni MAGISTRA FARMACJIOsobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie 5000 zł/netto, świadczenia pozapłacowe w formie karty multisport, pracę w zgranym i profesjonalnym zespole, możliwość rozwoju.Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.Osoby zainteresowane procesem rekrutacji prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza dostępnego na stronie.*** Wymogiem koniecznym jest posiadanie kierunkowego wykształcenia – dyplom magistra farmacji
Pracownik rozkładający towar na półkach (również z orzeczeniem)
ManpowerGroup Sp. z o.o., Kokotów, malopolskie
Zakres obowiązków uzależniony od działu:Rozmieszczenie dostaw na regały półkoweKompletacja, sortowanie i pakowanie zamówieńKontrola jakościSprawność manualno-ruchowaZaangażowanieChęć do pracy w systemie 2 zmianowym (6-14 i 14-22)Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową z możliwością przejścia na umowę z KlientemPraca w międzynarodowej firmieWynagrodzenie zawsze na czasMiłą atmosferę pracyDostęp do bogatego pakietu benefitów: karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe PZUJesteśmy otwarci na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV bądź kontakt telefoniczny, tel. 734 108 163 i 606 829 141.Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 412.Oferta dotyczy pracy tymczasowej.
Pracownik Produkcji Stolarki Aluminiowej
Gi Group, Wieliczka, malopolskie
Obecnie dla naszego klienta firmy specjalizującej się w produkcji i sprzedaży okien i drzwi poszukujemy osób na stanowisko Pracownik Produkcji Stolarki Aluminiowej.ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Praca na produkcji okien z Aluminium,Praca przy linii montażowej,Praca według ściśle określonych procedur i instrukcji.CZEGO OCZEKUJEMY?Chęci do pracy,Dobrej organizacji pracy własnej,Odpowiedzialności i odporności na stres,Dyspozycyjności do pracy od poniedziałku do piątku,Doświadczenie będzie dodatkowym atutem.CO OFERUJEMY?Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową - na pełen etat,Możliwość nawiązania długotrwałej współpracy,Atrakcyjne wynagrodzenie,Możliwość rozwoju zawodowego,Odzież roboczą,Pracę na dwie zmiany od poniedziałku do piątku,Stałą opiekę ze strony koordynatora.
Starszy inspektor
Sluzba Cywilna, Wieliczka, Malopolskie
Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechniki w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi; - praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca, - praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału), - kontakt kilka razy dziennie z Nadzorem z celu ustalenia miejsca i zakresu badań. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, - wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych, - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie, - budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw Wykonuje terenowe badania geotechniczne Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów i kruszyw Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie prawo jazdy kat. B znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025 Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów pozostałe dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Inspektor – T-1”) lub mailowo na adres: Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Gowork Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechn… Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechn… Starszy inspektor Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw spraw współpracy krajowej… Utwórz powiadomienie Aktywuj powiadomienia e-mailowe i dowiedz się pierwszy o nowych ofertach pracy, które Cię interesują
Starszy inspektor - Wieliczka
Sluzba Cywilna, Wieliczka, Malopolskie
Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechniki w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi; - praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca, - praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału), - kontakt kilka razy dziennie z Nadzorem z celu ustalenia miejsca i zakresu badań. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, - wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych, - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie, - budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw Wykonuje terenowe badania geotechniczne Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów i kruszyw Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie prawo jazdy kat. B znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025 Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów pozostałe dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Inspektor – T-1”) lub mailowo na adres: Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Gowork Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechn… Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechn… Starszy inspektor Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw spraw współpracy krajowej… Utwórz swoje CV Nie masz CV? Możesz utworzyć je szybko za pomocą naszego profesjonalnego narzędzia do tworzenia CV
Starszy inspektor - Służba Cywilna
Sluzba Cywilna, Wieliczka, Malopolskie
Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw gruntów i geotechniki w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi; - praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca, - praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału), - kontakt kilka razy dziennie z Nadzorem z celu ustalenia miejsca i zakresu badań. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, - wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych, - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie, - budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw Wykonuje terenowe badania geotechniczne Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów i kruszyw Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie prawo jazdy kat. B znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025 Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów pozostałe dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Inspektor – T-1”) lub mailowo na adres: Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Gowork Starszy inspektor Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw spraw współpracy krajowej… Starszy inspektor wojewódzki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki do spraw adm… Starszy inspektor Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do s… 1 miesiąc temu Utwórz swoje CV Nie masz CV? Możesz utworzyć je szybko za pomocą naszego profesjonalnego narzędzia do tworzenia CV
Kasjer/ka - market budowlany
EuropaJOB Sp. z o.o., Wieliczka, malopolskie
Opis stanowiska:• profesjonalna obsługa klienta zgodna ze standardami firmy,• gotowość do pracy fizycznej,• obsługa kasy fiskalnej,
WIELICZKA - Technik Farmaceutyczny
Praca.farmacja.pl, Wieliczka, malopolskie
Apteka Słoneczna we Wieliczce zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie - 3700 zł netto, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat), świadczenia pozapłacowe w formie karty multisport, pracę w zgranym i profesjonalnym zespole, możliwość rozwoju.Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w postaci CV za pomocą niniejszej strony. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.*** Ogłoszenie skierowane jest do osób, które posiadają dyplom technika farmacji.
Młodszy konsultant/programista
IT.integro, Wieliczka
C/AL (nice to have) Visual Studio Code (junior) Git (junior) SQL (junior) C++ (junior) C (junior) Jesteśmy pionierem i niekwestionowanym liderem wdrożeń Microsoft Dynamics NAV w Polsce. 200 -osobowy zespół IT.integro tworzą ludzie o przeróżnych kompetencjach z zakresu programowania, business intelligence, zarządzania projektami, sprzedaży, szkoleń i wielu innych. Pracujemy z firmami z całego świata, realizując projekty wdrożeniowe od San Francisco po Singapur.Młodszy konsultant/programista Dynamics 365 Business Central zrealizuje komercyjne zadania przydzielone przez kierownika projektu, zgodnie z harmonogramem. Osoba na tym stanowisku nauczy się programować w C/AL. i AL., a także zdobędzie wiedzę z zakresu procesów i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central.Czym będziesz się zajmował/a?Programowaniem i dostarczaniem klientowi działających modułów systemu Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business CentralTestowaniem nowych funkcji systemuTworzeniem dokumentacji projektowejRealizacją projektu zgodnie z metodyką Sure StepTowarzyszeniem klientowi w całym okresie wdrożenia systemuWsparciem klienta w migracji danych do systemuPrzygotowaniem i prowadzeniem prezentacji i szkoleń dla klientaCzego od Ciebie oczekujemy?Praktycznej umiejętności programowania w dowolnym języku (mile widziane: AL, C, C++)Wiedzy z zakresu baz danych (mile widziana znajomość MSSQL)Wykształcenia wyższego, najchętniej o profilu technicznym, lub bycia w trakcie studiówSamodzielności i dobrej organizacji pracyUmiejętności uczenia się i stosowania zdobytej wiedzy w praktyceUmiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim (min. B1)Umiejętności czytania dokumentacji technicznejDużym atutem będzie wiedza z zakresu procesów biznesowych: księgowości, produkcji, magazynu, logistyki lub innychCo oferujemy?Ciekawą i pełną wyzwań pracęSzkolenia, warsztaty i codzienną pracę z najlepszymi specjalistami w branżyDuże możliwości rozwoju, we współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymiAtrakcyjne warunki finansoweMożliwość zdobycia unikalnych, pożądanych w branży kompetencjiPartnerskie relacje i po prostu dobrą atmosferę
Manager ds. klientów przemysłowych
LeasingTeam, Wieliczka, Malopolskie
Manager ds. klientów przemysłowych LeasingTeam Wieliczka, małopolskie Stała Pełny etat 6 dni temu LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET, która porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. Posiadamy biura w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Professional należy do LeasingTeam Group - największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im kompleksowy zakres usług HR. Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko: Manager ds. klientów przemysłowych Numer referencyjny: 0042498 Miejsce pracy: Wieliczka Budowanie, organizacja i rozwój rynku przemysłowego (duże zakłady przemysłowe oraz produkcyjne) na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia; Tworzenie strategii sprzedażowej na podległym obszarze; Realizacja założonych planów sprzedażowych na podległym obszarze (marża i obrót); Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych; Aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i zwiększanie sprzedaży; Analiza rynku oraz działań konkurencji; Planowanie i organizowanie pracy własnej; Bieżąca współpraca i raportowanie wyników Dyrektorowi; Profesjonalne reprezentowanie firmy przez działania handlowe i wizerunkowe. Poparte sukcesami doświadczenie handlowe w branży technicznej (chętnie narzędziowej), produkcyjnej (min. 2 lata); Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne; Wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne; Umiejętność pracy projektowej z klientem w długiej perspektywie czasu; Dynamizm i odwaga w działaniu; Motywacja do pracy, do osiągania wyników i sukcesów; Proaktywność, otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania wyzwań; Samodyscyplina oraz świetna organizacja pracy; Zorientowanie na cele i innowacyjność w podejściu do powierzonych zadań; Czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do pracy wymagającej dużej aktywności w terenie; Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego. Umowa o pracę (pełny etat); Elastyczne godziny pracy; Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i znajomości języka; Realne możliwości rozwoju w strukturach firmy; Szeroka oferta szkoleń wdrożeniowych oraz rozwojowych; Bonusy dla pracowników. Zgodnie z obowiązującym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 16 570 Fachpraca LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach … LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach … LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach … Utwórz swoje CV Nie masz CV? Możesz utworzyć je szybko za pomocą naszego profesjonalnego narzędzia do tworzenia CV