Praca, Mazowieckie: 66 636 ofert pracy

Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte is a variety of people, experience, industries and services we deliver in 150 countries of the world. It is an intellectual challenge, a good starting point for your career, and an excellent opportunity for continuous development ...
Warszawa
IT Kontrakt Sp. z o.o.
- Creation of test cases - Development and implementation of test plans and test processes fueling swift corrective actions, significant cost savings and fault-free audits - Providing test status ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte is a variety of people, experience, industries and services we deliver in 150 countries of the world. It is an intellectual challenge, a good starting point for your career, and an excellent opportunity for continuous ...
Warszawa
IT Kontrakt Sp. z o.o.
Zarządzanie działaniami związanymi z usługami / projektami Planowanie i koordynacja releasami oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem Dotrzymywanie terminów Planowanie i koordynacja wdrażania ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz ...
Warszawa
IT Kontrakt Sp. z o.o.
Rozwój systemu korporacyjnej bankowości internetowej Dostosowywanie systemu do wymogów dyrektyw UE Udział w projektach rozwojowych Pisanie testów jednostkowych, wykonywanie code review i całej potrzebnej ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte stands for diversity of people, experience, industries and the services we deliver in 150 countries of the world. It will provide you with intellectual challenges, a good starting point for your career, and ...
13440-25200 zł
Warszawa
98elements
Salary: 80-150 (B2B) PLN / hour. Requirements: Java, Spring, Git, REST, JUnit. Tools: Jira, Confluence, GitHub, Basecamp, Bitbucket, GitLab, Sonar, Git, Jenkins, CircleCI, Agile, Scrum, Kanban. Additionally: ...
Warszawa
IT Kontrakt Sp. z o.o.
Monitoring zdarzeń w systemie DLP Wdrażanie nowych reguł i polityk w zakresie EMAIL oraz WEB DLP Wstępna analiza zdarzeń oraz ich rejestracja w systemie ticketowym Ścisła współpraca z II linią ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz ...
Warszawa
Deloitte
Deloitte is a variety of people, experience, industries and services we deliver in 150 countries of the world. It is an intellectual challenge, a good starting point for your career, and an excellent opportunity for continuous development ...