Podaj pozycję

Przegląd statystyk rynku pracy w Jaworzno

Otrzymuj informacje statystyczne pocztą

Przegląd statystyk rynku pracy w Jaworzno

2 526 zł Średnia miesięczna pensja

Średni poziom płac w Jaworzno w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020 2019
Wykres słupkowy pokazuje zmianę poziomu przeciętnych wynagrodzeń w Jaworzno.

10 popularnych branż pod względem liczby ofert pracy w Jaworzno

Waluty: PLN
W Jaworzno najbardziej poszukiwani specjaliści branży Prawo. Według statystyk naszego serwisu, liczba wolnych miejsc pracy w tej branży wynosi 33% ogólnej liczby ofert w Jaworzno

Ranking branż pod względem płac w Jaworzno

Waluty: PLN USD Rok: 2021 2020 2019
Najlepiej zarabiających w branży jest Jaworzno Energetyka / Przemysł Ciężki I Wydobywczy.Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle jest 4000 zł.

Firmy ocena wg liczby wolnych miejsc w Jaworzno

Waluty: PLN
Największym pracodawcą w Jaworzno po ilości ofert jest Leasingteam. Według statystyk naszego serwisu, w firmie Leasingteam otwarcie 9 ofert pracy.

Oszacowanie od poszukiwanych zawodów w Jaworzno 2021 roku

Waluty: PLN
Kierowca C+E Wywrotka jest najpopularniejszym zawodem Jaworzno. Według danych z naszego Serwisu, liczba wakatów jest 2.Przeciętne wynagrodzenie zawodu Kierowca C+E Wywrotka jest 5750 zł

Polecane oferty pracy

Kierowca
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Jaworzno, śląskie
KierowcaMiejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówPraca tak samo dla kobiet, jak i mężczyzn.Zapewniamy pełne przygotowanie do rozpoczęcia pracy – nauczymy Cię wszystkiego od podstaw.W razie pytań prosimy o kontakt:Dział kadr PKM Jaworznoe-mail: [email protected] wymaganiaaktualne prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacjiniekaralność (dot. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy)dyspozycyjnośćodporność na stresTo oferujemystabilne warunki pracy w jednej z najnowocześniejszych firm komunikacji miejskiej w Polsceatrakcyjny pakiet socjalnyprywatną opiekę medycznąBenefityprywatna opieka medyczna
Kierowca kat. CE
MA VEST TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, Jaworzno, śląskie
MA-VEST TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY Reprezentuję firmę transportową MA-VEST z siedzibą w Jaworznie.Pracujemy głównie na terenie Europy w szczególności Włoch. Kierowca kat. C+E Miejsce pracy: Jaworzno Opis stanowiska:Poszukujemy kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii CE + kod 95 Od kandydatów oczekujemy:Prawa jazdy C+Eświadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczyZaangazowania w pracę Mile widziana znajomośc topografii Europy
Operator sprzętu budowlanego (spycharka i koparka)
TISBUD PLUS BEATA GARGULA, Jaworzno, śląskie
TISBUD PLUS BEATA GARGULA Firma od 15 lat zajmuje się budową dróg i autostrad. Operator sprzętu budowlanego (spycharka i koparka) Miejsce pracy: Jaworzno Zatrudnię operatorów sprzętu budowlanego:spycharka CAT D6N z umiejętnością obsługi systemu Leica.koparka z umiejętnością biegłego skarpowania i niwelacji. Wynagrodzenie: 35-37 zł netto/ godz. Praca w delegacji.Kontakt pod wskazanym numerem telefonu. Wymagania:Uprawnienia, doświadczenie w pracy przy budowie dróg.Operator sprzętu budowlanegospycharka - umiejętność obsługi spycharki CAT D6N z systemem niwelacji Leica.koparka - umiejętność biegłego skarpowania i niwelacji. Oferujemy:Umowę o pracę, zakwaterowanie, wysokie wynagrodzenie od 35 -37 zł netto / godz.
Operator Wózka Widłowego
VG Polska Sp. z o.o., Jaworzno, śląskie
Operator Wózka WidłowegoMiejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówObsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - transport, załadunki i rozładunki materiałów i wyrobów gotowychWydawanie i odbieranie materiałów, wyrobów gotowych oraz rejestrowanie tych czynnościNasze wymaganiaUprawnienia na wózki widłowe akumulatorowe UDTDoświadczenie w obsłudze wózków widłowych akumulatorowychDyspozycyjność – praca w systemie III zmianowymZaangażowanieTo oferujemyInteresującą pracę w renomowanym międzynarodowym koncernieWynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacjiUczestnictwo w szkoleniachVG Polska Sp. z o.o.VG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku Plac Kilińskiego 1, należy do grupy kapitałowej VAN GENECHTEN PACKAGING i jest producentem opakowań z tektury litej. REKRUTACJA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatówrozmowa kwalifikacyjnaMiejsce pracyChełmek, plac Kilińskiego 1PROSIMY O ZAMIESZCZENIE JEDNEGO Z OŚWIADCZEŃ:I)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.lub II)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach na inne stanowiska przez okres 12 miesięcy._Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) poprzez kliknięcie "Aplikuj teraz"._Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. _KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VG Polska Sp. z o.o., z siedzibą Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000041656, REGON: 070921168, NIP: 5491954124 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres VG Polska Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek. 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji. 3.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rekrutacji oraz przez 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 12 miesięcy od jej udzielenia.5.Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Grupie Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz podmiotom z nią powiązanym. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, jak: dostawcom usług IT i hostingowych – w tym przypadku Spółce Van Genechten Packaging - ICT należącej do grupy kapitałowej Van Genechten Group oraz serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami albo są odrębnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych.6.Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W razie, gdyby takie przekazanie było konieczne, zostanie o tym Pani/ Pan poinformowana/ y. 7.Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w w/w celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne, aby Pani/Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Stolarz meblowy - Montażysta
Meblomag Robert Sołtys, Jaworzno, śląskie
Stolarz meblowy - Montażysta Miejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówprodukcja mebli na wymiar na podstawie przygotowanego projektu,montaż wykonanych mebli na u klienta,dbałość i jakość wykonania oraz ład i porządek na stanowisku pracy jak i na miejscu montażu.Nasze wymaganiadoświadczenie w zawodzie stolarza meblowego - montażysty,umiejętność obsługi maszyn stolarskich oraz elektronarzędzi,doświadczenie przy montażu mebli na wymiar,znajomość rysunku technicznego,samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie pracy,wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność.To oferujemyumowa zlecenie na okres próbny, a po okresie próbnym - umowa o pracę,praca na pełny etat w firmie o ustabilizowanej pozycji,dobre warunki pracy i wynagrodzenia.Benefityubezpieczenie na życieMeblomag Robert SołtysFirma MebloMag zatrudni pracownika z doświadczeniem na stanowisku Stolarz - Montażysta mebli na wymiar.www.meblomag.euOsoby zainteresowane powyższą propozycją proszone są o przesłanie CV.
Kierowca krajowy kat. B
CANDIA K.JELEŃ sp.j., Jaworzno, śląskie
CANDIA K.JELEŃ sp.j. Firma zatrudni kierowcę do rozwozu butli gazowych. Naszą główną działalnością jest rozlewnia gazu płynnego propan-butan. Jesteśmy obecni na rynku od ponad 27 lat, co zapewnia nam stabilną pozycję. Kierowca krajowy kat. B Miejsce pracy: Jaworzno CHARAKTER PRACYpraca dwuzmianowa: 7-15, 12-20 - od poniedziałku do sobotygłównym obowiązkiem jest dostawa butli gazowych do Klientów prywatnych oraz firmowych - na życzenie Klienta butlę podłączamy oraz sprawdzamy jej szczelnośćpraca w oparciu o umowę zleceniedostawy realizujemy na terenie miasta Jaworzno oraz wielu innych miast w województwie śląskim OCZEKUJEMYprawa jazdy kategorii Brzetelności oraz uczciwości w pracychęci do pracy ZAPEWNIAMYpracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku z wieloletnim doświadczeniemsamochód dostawczy przystosowany do dostaw butli gazowych w godzinach pracyodzież robocząwynagrodzenie wypłacane w terminiewynagrodzenie 18,30 brutto / godzinęmożliwość zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego - na początek 2 600 zł 'na rękę'szkolenie z zakresu obowiązków w pracymożliwość zrealizowania kursu ADRpracę od zarazJeżeli jesteś zainteresowany oraz gotowy do pracy - prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny pod numer telefonu podanym w ogłoszeniu.
Pracownik ręcznego oczyszczania miasta
WODOCIĄGI JAWORZNO sp. z o.o., Jaworzno, śląskie
Pracownik ręcznego oczyszczania miastaMiejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówutrzymywanie terenów zielonych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzęturęczne odśnieżanie pieszych ciągów komunikacyjnychwykonywanie usługi odbioru odpadów oraz powiązanych czynności załadowczychNasze wymaganiaumiejętność pracy w zespolesumiennośćdbałość o powierzony sprzętznajomość topografii miastaMile widzianePrawo jazdy kat. BTo oferujemyzatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnymwynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,bogaty pakiet socjalnyBenefitydodatkowe świadczenia socjalneWODOCIĄGI JAWORZNO sp. z o.o.Spółka o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, dbająca o swoich pracowników,w związku z rozszerzeniem zakresu działalności poszukuje osób do pracy na stanowisku:Pracownik ręcznego oczyszczania miastaWięcej o firmie: https://wodociagi.jaworzno.pl/Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Św. Wojciecha 34 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.Informujemy, że Administratorem danych są Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Św. Wojciecha 34. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Operator Maszyn
VG Polska Sp. z o.o., Jaworzno, śląskie
Operator MaszynMiejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówObsługa maszyn produkcyjnychWykonywanie zleceń produkcyjnych na w/w maszynach zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i jakościDbałość o utrzymanie w ruchu w/w maszynNasze wymaganiaChęci nauki obsługi maszyn produkcyjnychZnajomości obsługi komputera ( Pakiet MS Office) w stopniu podstawowymKomunikatywnościDyspozycyjności - praca w systemie III- zmianowymZaangażowaniaTo oferujemyInteresującą pracę w renomowanym międzynarodowym koncernieMożliwość szkoleń i rozwoju zawodowegoVG Polska Sp. z o.o.VG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku Plac Kilińskiego 1, należy do grupy kapitałowej VAN GENECHTEN PACKAGING i jest producentem opakowań z tektury litej. REKRUTACJA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatówrozmowa kwalifikacyjnaMiejsce pracyChełmek, plac Kilińskiego 1PROSIMY O ZAMIESZCZENIE JEDNEGO Z OŚWIADCZEŃ:I)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.lub II)Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach na inne stanowiska przez okres 12 miesięcy._Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) poprzez kliknięcie "Aplikuj teraz"._Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. _KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VG Polska Sp. z o.o., z siedzibą Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000041656, REGON: 070921168, NIP: 5491954124 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres VG Polska Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek. 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji. 3.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rekrutacji oraz przez 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 12 miesięcy od jej udzielenia.5.Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Grupie Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz podmiotom z nią powiązanym. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, jak: dostawcom usług IT i hostingowych – w tym przypadku Spółce Van Genechten Packaging - ICT należącej do grupy kapitałowej Van Genechten Group oraz serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami albo są odrębnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych.6.Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W razie, gdyby takie przekazanie było konieczne, zostanie o tym Pani/ Pan poinformowana/ y. 7.Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w w/w celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne, aby Pani/Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Pracownik produkcji - obsługa linii produkcyjnej
T&R BIOEKO sp. z o.o., Jaworzno, śląskie
T&R BIOEKO sp. z o.o. Jesteśmy prężnie rozwijającym się zakładem produkcyjnym działającym w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Nasz zakład posiada Status Recyklera. Daje to perspektywy rozwoju naszej firmy zgodnie z aktualnie panującymi światowymi trendami. Pracownik produkcji - obsługa linii produkcyjnej Miejsce pracy: Jaworzno Pracownik produkcji – obsługa linii produkcyjnej Wymagania:Uprawnienia obsługi wózka widłowego;umiejętność pracy w zespole;dyspozycyjność zmianowa;zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Oferujemy:Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;solidne wynagrodzenie;możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.
PR Manager - Account Manager
COMMPLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaworzno, śląskie
PR Manager - Account ManagerMiejsce pracy: JaworznoTwój zakres obowiązkówzarządzanie projektami PR i marketingowymi w organizacji rozproszonejbudowanie długotrwałych relacji z klientami agencji, mediami, dziennikarzami i innymi partneramimonitorowanie rynku, działań konkurencji, analiza i badania rynkowe trendów branżowych, przygotowywanie analiz, raportówzarządzanie zespołem copywriterówtworzenie komunikatów prasowych, artykułów eksperckich i udzielanie odpowiedzi na zapytania mediówwspółpraca z zespołami: analityków, grafików, programistów, działem sprzedaży i innymi zespołami agencjitworzenie strategii PR i marketingowychumiejętność raportowania i oceny analitycznej projektówkreacja narzędzi i rozwiązań w obszarze PR i marketinguNasze wymaganiaminimum 3 lata doświadczeń w agencji marketingowej / PR / inne pokrewne (popartej sukcesami) - warunek koniecznypraktyczna znajomość narzędzi PR i marketingowychłatwość redagowania tekstów oraz "lekkiego pióra"silna samoorganizacja i umiejętność wielozadaniowości, wysoka etyka pracy i motywacja własnaumiejętność pracy zadaniowej oraz pracy pod presją czasumile widziane doświadczenie w obszarach zarządzania kryzysowego, komunikacji wewnętrznej i employer brandingudoświadczenie w obszarze online marketingu i e-PRw przyszłości możliwe ewentualne wyjazdy na spotkania z klientamibiegła znajomość Microsoft Officemile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru PR i marketinguduże doświadczenie w tworzeniu prezentacji w Power Pointumiejętność negocjacji i prezentacji dokonań agencji marketingowej i agencji PRTo oferujemywynagrodzenie powiązane z efektami pracy / skutecznością działań / ilością projektówdużą elastyczność w modelu współpracypakiet zaawansowanych rozwiązań do zarządzania projektami onlinepracę niezależną od miejsca zamieszkania. Najwięcej naszych specjalistów jest z Wrocławia, Warszawy, Gdańska oraz Karpacza (nasza agencja eventowa)COMMPLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAwww.COMMPLACE.plJesteśmy rozproszoną agencją marketingową i PR.Posiadamy własne centrum szkoleniowe i eventowe (2.000m) w Karkonoszach (www.dwor-korona.pl/dla-firm/) z butikowym hotelem.Jesteśmy jedyną agencją PR w Polsce, która posiada własną markę piwa i własną markę kawy.Wspieramy korporacje, wielooddziałowe firmy oraz lokalnych ambitnych przedsiębiorców.•Jesteśmy agencją rozproszoną - pracują dla nas specjaliści z rożnych miejsc w Polsce i za granicą•Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań sprzedażowych i marketingowych online dla firm•Budujemy rozwiązania, które mają wymierny wpływ na sprzedaż, marketing i PR•Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym dla największych firm w Polsce•Wdrożyliśmy własne oprogramowania analityczne w obszarze marketingu•Wszyscy pracujemy w systemie do zarządzania procesami i zadaniami•nie ma znaczenia gdzie mieszkaszKlikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do _______________ (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.